Biyernes, Nobyembre 5, 2010

Paningit!

Paningit! Para lang may maihirit!
Upang gumalaw ang blog na hindi umiimik
Ako'y nag-aalala, baka ako'y layasan
nitong aking blog dahil 'di ko sinusulatan
Kaya't heto at aking pinagpipilitan
kahit magmukhang parang alibi man lang

Bakit nga ba hirap? Sa ideya ba'y salat?
O talagang wala lang alam na isiwalat?
Paroo't parito, pero nilalampasan lang
ang kawawang blog ay nagmukhang tagusan
Pero 'di ko naman talaga iyon sadya
bagkus ay gusto ko naman talagang tumula

Tama na nga itong aking pagngangawa
hindi naman ito nagmumukhang tula
Nasa ko lang naman talaga ay gumalaw
itong aking blog na tila nalulumbay
Kaya nga't heto na, akin nang tatapusin
Itong aking paningit, kahit sabihin pang ito'y bitin

--------------------------------------
Roy
November 6, 2010
11:46 a.m.
Angeles City
Philippines