Sabado, Disyembre 12, 2009

Ang Talang Hinahanap

Pilit na hinahanap sa silanganan
ang tala na siyang magiging patnubay
ngunit ang tanglaw ay di matagpuan
at ang langit, tila nalulumbay

Sa panahong itong puno ng kahirapan
kung saan ang pag-ibig sa kapwa ay kulang
ang hanap na tanglaw ay matatagpuan
sa ating puso... kung ito'y bubuksan

-------------------------
Roy
December 22, 1998
12:45 PM
Balanga, Bataan
Philippines

Walang komento: