Lunes, Marso 15, 2010

Earth Hour 2010

Sa March 27, 2010, mula 8:30 pm hangang 9:30 pm, muli na namang gaganapin ang Earth Hour. Ang ibig sabihin, sa loob ng isang oras, ang lahat ay ina-anyayahan na makilahok at magpatay ng ilaw at iba pang kagamitan na de-kuryente.


Opo, sa huling Sabado ng Marso, magdidilim ang buong kapaligiran bilang paalala sa atin na kung hindi natin iingatan ang ating nag-iisang mundo, baka hindi lang isang oras mananatili ang kadiliman... kundi pangmatagalan na.

Ito ay ginagawa taon-taon upang maipaabot ang mensahe Global Warming, at sa loob ng isang oras... sa isang maliit na paraan makakatulong tayo mailigtas ang ating mundo.


Hindi naman siguro kalabisan ang isang oras na kadiliman... kaya't atin sanang tandaan... Earth Hour 2010, March 27, 2010, 8:30 hanggang 9:30 p.m., isang oras ng kadiliman... para sa ating kinabukasan.

Walang komento: